HemKontaktNyheterTjänsterFöretagetKarriärReferenserEnglish
Driftavtal

Energideklaration

Underhållsplan
Våra tjänster (pdf)

Underhållsplan
En Underhållsplan har många syften och bör finnas för såväl bostadsrättsföreningar såsom för hyresrätter. I en Underhållsplan tar man upp sådana åtgärder som händer mer sällan och som kan innebära stora kostnader som i sin tur kan äventyra föreningens och medlemmarnas (bolagets) ekonomi. Med andra ord, Underhållsplanen är ett sätt att ta fram en god finansiering av framtida kostnader. En Underhållsplan underlättar även för styrelsen m.fl. vad de ska göra de kommande åren. För medlemmar och kreditinstitut med flera blir insynen i föreningens ekonomi bättre. Tryggheten ökar.
Besiktningen
Vi besiktar helst tillsammans med några från styrelsen för att kunna diskutera och utveckla underhållsfrågorna på plats. Vi tittar på i princip allt och för in åtgärderna under 10 väl utvalda rubriker:

01. Mark
02. Fasader
03. Balkonger
04. Fönster och dörrar
05. Yttertak
06. Trapphus och entréer
07. Hissar
08. Lägenheter
09. Gemensamheter
10. Installationer

Underhållsplanen
Underhållsåtgärderna kalkyleras och planeras i kalkylprogrammet Microsoft Excel som ingår i Officepaketet, vilket många har idag. Alla uppgifter finns i kalkylen och kan ändras eller ifrågasättas eftersom de inte är dolda för läsaren.
Underhållsplanen kompletteras med kommentarer och bilder i Word med ett icke-tekniskt språkbruk så att alla kan hänga med.
Allt material inklusive alla bilder läggs på en CD eller DVD som överlämnas till beställaren med en utskrift av planen, normalt cirka 15 st. sidor.
Uppdateringar och revideringar
Målsättningen är att kunden själv ska kunna uppdatera och revidera Underhållsplanen. Vi finns dock till hands om kunden behöver hjälp med uppdateringen. Underhållsplanen kan skickas med e-post justerad och klar utan problem. Vi ser däremot fram emot att återkomma ungefär vart 5:e år till kunden för att revidera Underhållsplanen. På 5 år hinner vi samla ihop en hel del erfarenheter som vi vill sprida vidare.

Anders Granlund är ansvarit för tjänsten Underhållsplaner på EVU. Läs mer om honom här bredvid.

Underhållsplan (pdf) >>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

      

     Presentation av Anders Granlund
      Anders Granlund är byggingenjör som har bred kunskap 
      om hus och därmed även installationer och system i 
      fastigheter. Anders har träffat över 400 bostadsrätts-
      föreningar och besiktat ett större antal hyres-
      fastigheter under de 32 år han har varit i branschen.

      Anders är verksamhetsansvarig för vår tjänst  
      Underhållsplaner och utöver dessa arbetar han även 
      med Energideklarationer samt Projektledning.

      Anders Granlund
      Kontakt >>